Wrocławskie spotkanie Nienieodpowiedzialnych

Nienieodpowiedzialni to idea efektywnej, mądrej i wrażliwej branży finansowej, świadomej swojej roli wobec klientów, współpracowników, społeczeństwa i przyrody.

W tym roku po raz pierwszy poza konferencją główną w Warszawie zapraszamy na spotkanie we Wrocławiu, organizowane we współpracy z tegorocznym Partnerem Merytorycznym – Uniwersytetem SWPS.

Podczas wrocławskiego spotkania Nienieodpowiedzialnych zapraszamy do wysłuchania prof. Agaty Gąsiorowskiej, która opowie o tym, jak korzystamy z porad ekspertów finansowych, dlaczego tak jest, i dokąd nas to doprowadzi. Nienieodpowiedzialni stawiają sobie za cel spojrzenie na zagadnienie odpowiedzialności i etyki z różnych perspektyw, dlatego kolejny punkt programu wykroczy poza ramy branży finansowej. Paweł Oksanowicz porozmawia o odpowiedzialności z prof. Krystianem Jażdżewskim – genetykiem, kierującym międzyuniwersyteckim zespołem lekarzy i naukowców Zakładu Medycyny Genomowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejnym gościem będzie Henryk Wujec – aktywista, polityk, działacz opozycji demokratycznej.

Data: 23 października 2018 r.
Miejsce: Uniwersytet SWPS, ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, Wrocław

Zapraszamy od godz.16.30.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji.

Patronat honorowy nad Nienieodpowiedzialnymi objęli: Konfederacja LewiatanZwiązek Banków Polskich oraz  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

                                 

Zarejestruj się ›
Facebook Twitter LinkedIn